Fordonsuppgifter - Transportstyrelsen

Transportstyrelsen hjälper dig med fordonsuppgifter

I Sverige sköts registret över alla typer av fordon utav Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har olika möjligheter att förse dig med information om ett fordon Här beskriver vi kort vad för information du kan få och hur du gör för att få tillgång till den.

SMS-Tjänsten

SMS tjänsten Vem äger Fordonet

Här kan du på ett enkelt sätt få  ägaruppgifter till din mobiltelefon genom att du skickar registreringsnumret till . Därefter kommer du få information direkt till din mobil om vem som äger fordonet.

Fordonsuppgifter - Sök med registreringsnummer

På Transportstyrelsens hemsida kan du söka information om ett fordon genom att skriva in ett registreringsnummer online och få tillgång till information direkt i datorn. Du kan ta del av grundläggande ford fonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär.

Vill du veta mer om ett fordon kan du enkelt söka på en Fordonsfråga